goed om weten - reisverzekering

Een reisverzekering, geen overbodige luxe

Een reisverzekering dekt niet enkel de medische kosten in het buitenland maar biedt meer voordelen dan u denkt. Ook voor vliegvakanties is het aangeraden om een reisverzekering af te sluiten. Wist u dat u bijvoorbeeld bij laattijdige aflevering van bagage op de bestemming voor 250 euro aankopen mag doen? Dat u alle medische kosten in het buitenland terugbetaald krijgt, ook wat door de mutualiteit niet gedekt is. En dat u op kosten van de verzekering naar huis mag keren als er tijdens uw vakantie familieleden ernstig ziek worden of overlijden?

Voor 20 euro per weekgeniet u van de meest uitgebreide dekkingen zowel voor uzelf, uw familie als uw bagage. Een familie (ongeacht het aantal personen) betaalt slechts 50 euro voor de hele familie samen en voor 1 week vakantie.

De voordelen van een reisverzekering

Denk niet het zal mij niet overkomen.
In het buitenland zijn ziekenhuizen vaak niet zoals wij ze kennen en in goede privé ziekenhuizen kunt u zonder verzekering niet terecht. Dokters kennen geen vastgestelde tarieven daardoor kan een eenvoudig doktersvisite u veel geld kosten.

Een greep uit de dekkingen van een reisverzekering:

  • De medische kosten die u maakt in het buitenland worden volledig terugbetaald : de verzekering dekt o.a. de hospitalisatie in duurdere privé ziekenhuizen, erelonen, medicatie op doktersvoorschrift, verplaatsing naar het ziekenhuis… In geval van hospitalisatie regelt de verzekering de kosten, u betaalt zelf niets. Ook erelonen en verplaatsingen waarvoor uw ziekenfonds niet of slechts beperkt tussenkomt, worden vergoed door de verzekering.
  • U huurt een wagen, Vespa of fiets in het buitenland en hebt een ongeluk of komt ten val. Alle medische kosten en de eventuele overbrenging naar het ziekenhuis zijn gedekt.
  • Nabehandeling in België : controlebezoeken in een Belgisch ziekenhuis die het gevolg zijn van een ongeval of ziekte in het buitenland worden vergoed.
  • Repatriering van de hele familie in geval van ziekte of ongeval van één van de gezinsleden. De tussenkomst beperkt zich niet tot de patiënt en 1 begeleider zoals bij de meeste verzekeringen en bij de mutualiteit, maar het hele gezin keert op kosten van de verzekering terug naar huis. Via de mutualiteit krijgt u nooit de repatriëringkosten voor het hele gezin terugbetaald wanneer uw gezin uit meer dan 2 personen bestaat !
  • Zijn uw ouders niet meer zo jong of recent in het ziekenhuis opgenomen ? Ook dit is een reden om uw vakantie te onderbreken en ook dan worden alle kosten die u maakt voor uw terugkeer terugbetaald.
  • Laattijdige aflevering van uw bagage bij vliegvakanties. U komt aan op uw vakantiebestemming en er ontbreekt een valies. De reisverzekering schenkt u 250 euro om de meest noodzakelijke aankopen te doen. Dit is nooit gedekt door de mutualiteit noch door een hospitalisatieverzekering maar is specifiek voor een reisverzekering.
  • Beschadiging, verlies, of diefstal van bagage: de verzekering komt voor een gedeelte tussen in de kosten. : aankoop nieuwe valies of herstelling beschadigde valies, gedeeltelijke vergoeding van de inhoud (mits bepaalde voorwaarden en niet standaard in elke verzekeringsformule inbegrepen).

Wat kost een reisverzekering?

U gaat één keer per jaar met vakantie dan kiest u best voor een tijdelijk contract:

  • 15 euro per persoon voor 1 week vakantie binnen Europa
  • 22 euro per persoon voor 2 weken vakantie binnen Europa
  • 42 euro voor 1 week voor een gezin, waarbij alle gezinsleden volledig gedekt zijn.

U gaat meerdere keren per jaar met vakantie?  Dan kiest u best voor een jaarcontract
Het jaarcontract blijft een heel jaar van toepassing op al uw korte of lange verblijven in het buitenland, ook citytrips, gastronomische weekends of andere reizen die niet bij Reizen Van Laere geboekt zijn.

Tot 1 dag voor vertrek kan u bij ons een reisverzekering afsluiten. Als reisagent kennen we beter als geen ander de problemen en kosten die u in het buitenland kan hebben. Wij kunnen u dan ook perfect adviseren en bijstaan bij het regelen van uw dossier !

het juiste advies en persoonlijk contact

Wij als reisbureau kennen de sector door en door en zijn perfect geplaatst om u het juiste advies te geven zodat u niet te veel betaalt. Wij fungeren ook als tussenpersoon wanneer er zich een schade of ongeval voordoet tijdens uw vakantie.

Schoenmaker, blijf bij je leest... Wij als reisbureau zullen u geen beleggingsadvies kunnen geven, maar wij kennen wel alles van reisverzekeringen!